Obsah pedagogické praxe 1 a 2

Jedná se o následující předměty:

 • OP3BP_DPOP Pedagogická praxe 1
 • OP3BP_DPOV Pedagogická praxe 2
 • UPV_0041 Pedagogická praxe 1
 • UPV_0048 Pedagogická praxe 2
 • UPVK_0041 Pedagogická praxe 1
 • UPVK_0048 Pedagogická praxe 2

Obsah pedagogické praxe:

 • Uskutečnit náslechy, po dohodě s vedoucím učitelem praxe a realizovat i kratší či delší vstupy do výuky a učiteli při výuce asistovat.
 • Zúčastníte  se v průběhu celé praxe nejméně  2 vyučovacích dnů , ze kterých zpracujete záznamy.
 • Zpracujete tématické plány do odborného výcviku – 1. ročníku svého oboru v souladu s požadavky RVP.
 • Zpracujete přehled školní dokumentace se kterou jste se seznámili, případně provedete analytické srovnání s dokumentací své školy.
 • Všechny zpracované podklady zašlete elektronicky v jednom souboru označeném vašim jménem na adresu:decky@ped.muni.cz
 • Ke kolokviu předložíte vytištěné hodnocení vedoucího učitele praxe.