Z HISTORIE

25. června

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 13 absolventů

29. května

realizace multikulturní lekce „Tradice vybraných národů“ studentů 1. roč. Bc. prez. st. sociální pedagogiky a volného času pro žáky 5. třídy ZŠ Křídlovická v rámci semináře z multikulturní výchovy

10. dubna

seminář „Asistent pedagoga a jeho úloha ve vzdělávání sociálně znevýhodněných skupin“, PdF MU

25. března

přednáška a ukončení akce „Brýle pro Afriku“ – vybráno 1025 brýlí, PdF MU

11. prosince

Kulatý stůl „Světová náboženství v dialogu aneb co nás rozděluje, co nás spojuje…“, PdF MU

28. listopadu

prezentace aktivit KMV na Symposiu k výročí 75. narozenin prof. Přadky, příspěvek Mgr. Štěpařové „Vzdělávací aktivity Kabinetu multikulturní výchovy“

27. června

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 6 absolventů

11. května

realizace multikulturní lekce „Nová náboženská hnutí“ studentů 1. roč. Bc. prez. st. sociální pedagogiky a volného času pro žáky 5. třídy ZŠ Kotlářská v rámci semináře z multikulturní výchovy

20. prosince

realizace multikulturní lekce „Národnostní menšiny v ČR“ studentů 3. roč. Bc. prez. st. sociální pedagogiky a volného času pro žáky 5. třídy MŠ a ZŠ Rašovice v rámci semináře z multikulturní výchovy

30. listopadu

studie „Romové a jejich problematika“ pro Jihomoravský kraj

21. a 23. listopadu

„Dny angolské kultury 2“- přednáška o historii a perspektivách Angoly jako součásti Afriky, kulturní program pro veřejnost

14. listopadu

prezentace aktivit KMV pro finské kolegy v rámci projektu EQUAL – Systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce – IQ Roma servis

5. září

prezentace aktivit KMV na Setkání ředitelů a asistentů pedagoga na JMK

28. června

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 22 absolventů

9. a 10. listopadu

„Dny angolské kultury“ – přednáška o historii a perspektivách Angoly jako součásti Afriky, kulturní program pro veřejnost

září 2005

vydání publikace „Včela má pilu  aneb přípravné třídy pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí „– PhDr. Jiří Němec, Ph. D.

květen 2005

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 25 absolventů

30. března

Prezentace Kabinetu multikulturní výchovy, Konference „Kvalita v interkulturním vzdělávání“ – Mgr. Lenka Gulová, Praha

březen 2005

studie „Buďte rádi, že máte chytré ženy aneb Romská žena v zrcadle vyprávění“ pro Akademie věd Praha

23. února

výstava fotografií Pavla Zuchnického na PdF MU – z romské osady Rudňany – „Pod jedním nebem“

10. ledna

přednáška o založení Centra pro zemědělské vzdělávání v provincii Bié – Angola, studenti České zemědělské univerzity v Praze

16. listopadu

charitativní sbírka pro romskou osadu Rudňany „Pod jedním nebem“

5. října

vyjednání o spolupráci asistentů pedagoga a ředitelů škol, hejtmanství jihomoravského kraje, Mgr. Ema Štěpařová

8. září

kulatý stůl Athinganoi, romské středisko DROM, Mgr. Lenka Gulová, Mgr. Ema Štěpařová

28. května

Prezentace Kabinetu multikulturní výchovy, sjezd asistentů pedagoga, Nová škola – Mgr. Ema Štěpařová, Praha

27. května

přednáška „Romské tradice a zvyky“ – Mgr. Ema Štěpařová, Moravská Třebová

13. května

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 20 absolventů

6. května

charitativní sbírka pro romskou osadu Kojatice

21. dubna

Prezentace Kabinetu multikulturní výchovy, Prezentace NGO, Praha – Mgr. Petr Kamenický, Mgr. Lenka Gulová, Mgr. Ema Štěpařová

květen 2003

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 18 absolventů

14. a 15. května

Konference na téma „Multikulturní výchova v dnešní společnosti“ na Pedagogické fakultě MU v Brně

23. ledna

Praha, projekt multikulturní výchovy – PHARE, informační setkání v rámci mezinárodní projektu –
výzkum modelového kurikula multikulturní výchovy – PhDr. Jiří Němec, PhD. a Mgr. Lenka Gulová

22. ledna

prezentace KMV v rádiu „Svobodná Evropa“ – Jihlava Mgr. Petr Kamenický,
Mgr. Ema Štěpařová, Mgr. Lenka Gulová a student Štefan Holub

prosinec 2002

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 13 absolventů

3. a 4. prosince

Konference – „Politika Prahy a dalších českých i evropských měst ve vztahu k národnostním menšinám“,
Praha – příspěvek Mgr. Emy Štěpařové a Mgr. Lenky Gulové

28. listopadu

Konference: „Osobnost učitele Romů“, Katedra pedagogiky PdF UKF v Nitře –
příspěvek Mgr. Emy Štěpařové, Mgr. Martiny Rosolové a Mgr. Lenky Gulové

20. listopadu

Slavnostní otevření Kabinetu multikulturní výchovy spojené s odborným seminářem na téma
„Multikulturní výchova jako součást vzdělávání pedagogů“, PdF MU

13. listopadu

prezentace KMV v rádiu „Svobodná Evropa“ – Mgr. Lenka Gulová a Mgr. Kamenický – Jihlava

10. října

Konference Socialia: příspěvek Mgr. Lenky Gulové – „Vzdělávací programy určené Romům“, Hradec Králové

17. září

Konference na téma: Lidská práva, příspěvek Mgr. Lenky Gulové – „Multikulturní výchova“ –
Katedra občanské výchovy PdF MU, Brno

květen

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 11 absolventů

prosinec

závěrečné zkoušky asistentů pedagoga – 14 absolventů

Během podzimního semestru v roce 2000 proběhl na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně první Kurz pedagogicko–psychologické přípravy sociálních a pedagogických asistentů. Této nabídky využilo zhruba dvacet frekventantů, kteří po úspěšném dokončení tohoto vzdělávání obdrželi závěrečná osvědčení o absolvování kurzu. Většina z frekventantů projevila zájem o další možnosti vzdělávání, avšak další projekt jsme začali realizovat až po necelém roce po přidělení grantových prostředků z MŠMT. Do dalšího cyklu vzdělávacích programů se přihlásila řada bývalých frekventantů, ale i mnoho dalších zájemců nejen z jihomoravského regionu.