Ladislav, Brno

Jak mají Romové žít?

Tuto otázku si kladu každý den. Proč jsme pro „bílé“ špatní? Nejsme vzdělaní, ale jsme lidé jako každý člověk na této planetě. Lišíme se barvou pleti, inteligencí, charakterem a kulturou. Každý člověk různé národnosti má právo na svobodný život. Žádná rasa není důležitější. Romové jsou celý život pronásledováni a ponižováni. Jak máme jako Romové žít? Kde se stala taková chyba a proč?

Jeden můj známý Rom pracoval u stavební firmy. Byli zaměstnáni 2 Romové a asi 10 Čechů. Pracovali tam 2 roky. Za tu dobu se všichni skamarádili. Společně pracovali, svačili a chodili na pivo. Jednoho dne slyšeli od svých kamarádů: „Ty černý huby už šly domů!“ Neřekli to Romům do očí, ale řekli si to Češi mezi sebou. Dva Romové to od svých kamarádů nečekali. Ozvali se: „Za dva roky nevíte, jak se jmenujeme!“ Češi na to: „My jsme to tak nemysleli!“

Takové podobné urážky slyšel každý Rom nejméně 50krát. Urážet a ponižovat je velice jednoduché. Urážet někoho kvůli tomu, jak vypadá, je dost sobecká a provokativní vlastnost. My Romové se neposmíváme a neurážíme bezdomovce, alkoholiky, narkomany a další. Kolik Čechů žije hůře než někteří Romové. Myslím tím podvodníky, vrahy a různé aktéry trestných činů. Na takové lidi by se mělo poukazovat a trestat je, aby se to už vícekrát neopakovalo. Obyčejný člověk, který žije na pokraji chudoby si takový život určitě nenaplánoval. Do takové situace se může dostat i úspěšný podnikatel.

O Romech se říká, že se štítí práce. Není to pravda. Všichni Romové byli před revolucí 1989 zaměstnáni. Pracovali ve stavebním průmyslu a v továrnách. Vykonávali veškeré výkopové a stavební práce pro elektrárny, vodárny, Telecom, technickou správu, různé stavební podniky a továrny. Takže s veškerými manuálními pracemi neměli Romové problém, i když nebyli vzdělaní. Byli zabezpečení tím, že měl každý zaměstnání. Nikdo nebyl dlužníkem nájemného. Práce Romy inspirovala, protože jako kopáči vydělávali více než pedagogové. Měli lepší pověst, byli zábavnější, byla menší kriminalita, nebyly drogy, herny a prostituce. Byla větší kázeň a lidé byli slušnější. Proč najednou taková změna?

Demokracie je skvělá v tom, že člověk může podnikat v jakékoliv oblasti, k němuž má oprávnění a kapitál. Situace je v dnešní době pro Romy velice obtížná. Velké procento má jen základní vzdělání a rodiny jsou mnohdy sociálně problematické. Trh práce je nedostupný. Vyžaduje odbornou znalost, praxe a minimálně střední vzdělání.

Na závěr bych chtěl poděkovat všem organizacím, které řeší romskou problematiku a vzdělání.