DENÍK PRAXE

Jmenuji se Soňa a vykonávala jsem 40 hodin odborné praxe na ZŠ X v Brně. Zde se mě ujali dva romští asistenti, kteří úspěšně ukončili odborný kurz „romský asistent pedagoga“. Nejprve mě provedli po třídách, kde jsem se seznámila s učiteli a dětmi, abychom se lépe poznali.

Nejvíce času jsem trávila v nultém ročníku. Nultá třída byla pro mě velmi zábavná, jelikož jsem pomáhala s ručními výrobky a pracovními listy na procvičování matematiky, paměti a kreslení. Hráli jsme různé hry na uvolnění jejich mysli.

V družině jsem dětem pomohla s domácími úkoly týkajícími se čtení, psaní a matematiky. Pomáhat každému zvlášť bylo pro mě velmi zajímavé. Po řádném dodělání úkolů si děti mohou hrát. Jelikož měly některé děti v hodinách problémy se čtením, vzala jsem si je do prázdné učebny a procvičovali jsme čtení textu, který nám paní učitelka zadala.

Navštívila jsem i některé romské rodiny. Děti tu žijí v pěkných podmínkách a rodiče jednají s asistenty.

Na ZŠ X je i zvláštní škola. Většina dětí, které navštěvují tuto školu, mají poruchy učení.
Na škole jsou převážně mladí pedagogové a líbí se mi, že se učitelé velmi pěkně věnují dětem. Ve třídách je méně žáků, a proto je více času na vysvětlování.

Srdečně děkuji panu řediteli, učitelskému sboru a asistentům, za pěkné přijetí na školu a vykonání praxe, mnoho věcí jsem se naučila. Po dobu trávení ve škole jsem se hodně sblížila a zvykla si na děti, které mi moc chybí.