Projekt na Ukrajině

Hlavní koordinátorka Kabinetu multikulturní výchovy Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. byla přizvána v roce 2011 jako hostující přednášející na Ukrajinu. Ve spolupráci s Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) měla možnost realizovat interaktivní workshopy na školách krymského poloostrova, které se týkaly především velmi aktuálního tématu: multikulturní výchovy. Od roku 2012 již byli pracovníci Kabinetu plně vtaženi do ukrajinských projektů AMO jako subdodavatel interaktivních vzdělávacích programů. V roce 2014 jsme po událostech na Krymu přesunuli svoji pozornost do hlavního ukrajinského města a na centrální Ukrajinu. Na Univerzitě Tarase Ševčenka se snažíme ve spolupráci s místními zkoordinovat výukovou podporu formou aktivního doučování, které by mělo být v rámci projektu AMO pilotně realizováno od akademického roku 2014/2015 i na Lingvistické fakultě jako příklad dobré praxe spolupráce akademického a neziskového sektoru.