Romský jazyk

Romský jazyk je volitelný předmět na PdF MU otevřený pro studenty libovolného oboru. Hlavním cílem tohoto kurzu je, aby byl po jeho absolvování student schopen porozumět základním znalostem o romském jazyku, romské literatuře, historii Romů a tradičních řemeslech. Na základě nabytých znalostí bude schopen si osvojit základy romského jazyka a aplikovat je v praxi, např. při doučování romských rodin či při asistenci na základních školách. Předmět se vyučuje v podzimním i jarním semestru.