VZDĚLÁVACÍ KURZYNultý ročník – příprava na vysokou školu

Cílem kurzu je intenzivní příprava studentů na přijímací řízení dle typu vybrané VŠ. Student si vyzkouší vysokoškolské formy výuky a seznámí se s testy studijních předpokladů, které musí úspěšně absolvovat, pokud se hlásí na MU. Na odborné přípravě se podílí studenti, kteří jsou přijati na danou vysokou školu a mohou se tak s frekventanty podělit nejen o odborné znalosti, ale také osobní zkušenosti z přijímacího řízení a studia na VŠ.

V současné době studuje na Masarykově univerzitě 25 Romů, kteří prošli kurzem přípravy na vysokou školu. Za celou dobu realizace uvedeného vzdělávacího programu se podařilo 55 romským studentům úspěšně připravit na přijímací řízení a byli přijati.


Počet romských studentů, kteří studovali na PdF MU v roce 2008

Obor studia Ročník Počet studentů na PdF MU
Sociální pedagogika 1.r. (bak. komb. st.) 7
Sociální pedagogika 2.r. (bak. komb. st.) 8
Sociální pedagogika 3.r. (bak. komb. st.) 3
SZZ Bc. – leden 2008 2
Sociální pedagogika 1.r. (Mgr. komb. st.) 2
SZZ Mgr. – leden 2008 2
Doktorské komb. st.- obor: Pedagogika;Učitelství pro ZŠ (Mgr. komb. st.) 1
Celkem aktivních studentů na PdF MU 25

Počet romských studentů, kteří byli přijati na PdF a absolvovali Nultý ročník přípravy k přijímacímu řízení na VŠ do roku 2008

Semestr Počet studentů vkurzu Celkový počet studentů přijatých na PdF MU soc. ped. avolný čas – prez. st. – Bc. soc. ped. – komb. st. – Bc. soc. ped. – komb. st. – Mgr. spec. ped. – komb. st. – Bc. uč. 1.st. – komb. st. – Mgr.
Podzim 2001/jaro 2002 4 4 3 1
Podzim 2002/jaro 2003 12 12 2 9 1
Podzim 2003/jaro 2004 24 10 4 6
Podzim 2004/jaro 2005 6 5 1 3 1
Podzim 2005/jaro 2006 17 10 1 7 1 1
Podzim 2006/jaro 2007 33 14 14
Celkem 96 55

 

11 studentů již své studium ukončilo (většinou po absolvování 1. semestru).

Z  uvedeného počtu nedokončili studium oborů:

2 – sociální pedagogika – komb. st. – Bc.
4 – sociální pedagogika a volný čas – prez. st. – Bc.
2 – sociální pedagogika – komb. st. – Mgr.
1 – speciální pedagogika – komb. st. – Bc.
2 – uč. 1. st. – komb. st. – Mgr.

Počet romských studentů, kteří absolvovali studium na PdF MU do roku 2008

Obor studia Počet absolventů
Sociální pedagogika – komb. st. – Bc. 10
Sociální pedagogika avolný čas – prez. st. – Bc. 5
Sociální pedagogika – komb. st. – Mgr. 2
Speciální pedagogika – komb. st. – Bc. 1
Celkem absolventů PdF MU 18