PUBLIKACE

Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách

Editoři: Lenka Gulová

Vydala: Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno, 2008, ISBN 978-210-4724-2

Multikulturní výchova v teorii a praxi

Editoři: Lenka Gulová, Ema Štěpařová

Vydal: Kabinet multikulturní výchovy a Katedra sociální pedagogiky PdF MU, Brno 2004, ISBN 80-86633-14-4

Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží

Editoři: Lenka Gulová, Tomáš Čech

Vydala: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakulte MU v Brně ve spolupráci s MSD, spol. s r.o. v roce 2003

Romové – vhled do problému

Autor: Jiří Rous

Vydal: Kabinet MV v Brně ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v roce 2003

Čeština pro děti cizinců; Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin

Autor: Jitka Hrubá

Vydala: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD, spol. s r.o. v roce 2004

Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů

Editoři: Lenka Gulová, Tomáš Čech

Vydalo: Paido – edice pedagogické literatury v Brně v roce 2001