Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů

Editoři: Lenka Gulová, Tomáš Čech

Vydalo: Paido – edice pedagogické literatury v Brně v roce 2001

Z úvodu:

…Nezaměstnanost je často začarovaný kruh, ze kterého se v současné době jen velmi těžko hledá cesta ven. Ale přesto existují různé možnosti, jak tuto situaci řešit. Tou nejvýznamnější věcí je získání vzdělání a kvalifikace, případně rekvalifikace, tzn. naučit se něco nového, získat nové zkušenosti a poznatky, které nám mohou pomoci ve snadnějším hledání nového místa, kdy člověk už nemusí mít tak silný pocit beznaděje, protože se snaží svůj život změnit k lepšímu.

V současné době, kdy se svět neustále a velmi rychle vyvíjí, je důležité se v průběhu života stále učit. Kolem nás je plno věcí, které bychom měli poznat, a také je pro náš život podstatné, jak vybavíme vzděláním nejenom sebe, ale i naši budoucí generaci, naše děti…