VZDĚLÁVACÍ KURZYAsistent pedagoga I.

Během podzimního semestru v roce 2000 proběhl na PdF MU první Kurz pedagogicko–psychologické přípravy sociálních a pedagogických asistentů. Této nabídky využilo zhruba patnáct frekventantů, kteří po úspěšném dokončení uvedeného kurzu obdrželi závěrečná osvědčení o absolvování kurzu. Většina z frekventantů projevila zájem o další možnosti vzdělávání, avšak další projekt jsme začali realizovat až po necelém roce po přidělení grantových prostředků z MŠMT. Do dalšího cyklu vzdělávacích programů se přihlásilo řada bývalých frekventantů, ale i mnoho dalších zájemců nejen z jihomoravského regionu. Kurz byl zařazen do programu Celoživotního vzdělávání MU a rozšířen z půl roku na rok (na 2 semestry), student kurzu asistenta pedagoga absolvuje 408 hodin výuky v rámci povinných seminářů, přednášek, cvičení a praxí ve školních a mimoškolních zařízeních. V současné době úspěšně ukončilo náš vzdělávací kurz 142 romských studentů z celé republiky a v letošním školním roce 2007/2008 jsme otevřeli již devátý kurz asistenta pedagoga. Cílem vzdělávacího kurzu asistenta pedagoga je připravit absolventy pro náročnou pedagogickou práci s dětmi a mládeží v podmínkách školních a mimoškolních zařízení. Účastníci kurzu získávají základní poznatky z oblasti pedagogiky a psychologie, aby mohli lépe pochopit strukturu a zvláštnosti dětské osobnosti a podle toho zaměřit své výchovné a vzdělávací úsilí. Studenti také získají řadu dovedností pro praktické výchovné činnosti včetně metodiky příprav dílčích aktivit ve škole, i v rodině. Důraz je také kladen na problematiku domácích úkolů ve vztahu k romským žákům, přípravu na výuku a metody spolupráce školy s rodinou apod. Důležitou součástí kurzu jsou také návštěvy zařízení pracujících s dětmi a mládeží (např. Muzeum romské kultury, Společenství Romů na Moravě, DROM – romské středisko, základní školy – ZŠ Nám. 28. října, ZŠ Křenová, ZŠ Merhautova a ZŠ Lidická). Vzdělávací program je zakončen závěrečnou zkouškou z pedagogiky a psychologie v rozsahu studia, úspěšní frekventanti získají osvědčení o absolvování tohoto programu. Asistenti pedagoga mají možnost studovat ze skript, které byly sepsány přímo pro jejich potřebu:

  1. Gulová, L., Čech, T. Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů. Brno: Paido, 2001.
  2. Gulová, L., Čech, T. Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží. Brno: MSD, 2003.

ČASOVÝ PLÁN SEMESTRŮ | Asistent pedagoga

1. semestr – povinné

Kód Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
ROMKC_CJLI Český jazyk aliteratura 1 M. Procházková (přednášející) zk 0/10/0 3
ROMKC_DVYC Dramatická výchova L. Remsová (přednášející) z 0/8/0 1
ROMKC_EXKU Exkurze E. Štěpařová (cvičící) z 0/20/0 1
ROMKC_MUVY Multikulturní výchova 1 E. Štěpařová (přednášející) z 3/0/0 1
ROMKC_PDNV Příprava dětí na výuku 1 J. Havel (cvičící) z 0/10/0 2
ROMKC_PPRX Pedagogická praxe 1 E. Štěpařová (cvičící) z 0/50/0 4
ROMKC_PSYC Psychologie 1 B. Strobachová (přednášející) zk 8/0/0 3
ROMKC_PVOC Pedagogika volného času 1 T. Čech (přednášející) J. Němec(přednášející) z 8/0/0 1
ROMKC_SOPA Sociální patologie T. Čech (přednášející) k 10/0/0 2
ROMKC_SPEC Speciální pedagogika M. Bartoňová (přednášející) k 8/0/0 2
ROMKC_SPSY Sociální psychologie 1 J. Řezáč (přednášející) z 8/0/0 2
ROMKC_UDST Úvod do studia E. Štěpařová (přednášející) z 2/0/0 1
ROMKC_ZINF Základy informatiky 1 P. Vybíral (přednášející) z 0/15/0 2
ROMKC_ZMAT Základy matematiky 1 D. Holubová (cvičící) k 0/8/0 2
ROMKC_ZPED Základy pedagogiky 1 T. Dvořáček (přednášející) zk 10/0/0 3
ROMKC_ZTMV Základy teorie ametodiky výchovy S. Střelec (přednášející) zk 12/0/0 3

1. semestr – povinně volitelné

Kód Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
ROMKC_PAUC Praxe asistenta učitele 1 Externí lektoři (cvičící) z 0/0/10 1
ROMKC_VPRO Vedení projektů L. Gulová (cvičící) z 0/0/8

2. semestr – povinné

Kód Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
ROMKC_CJLI Český jazyk aliteratura 2 M. Procházková (přednášející) zk 0/10/0 3
ROMKC_MUVY Multikulturní výchova 2 E. Štěpařová (přednášející) z 3/0/0 1
ROMKC_OSPR Osobnostní příprava J. Šupa (cvičící) z 0/8/0 2
ROMKC_PDNV Příprava dětí na výuku J. Havel (cvičící) k 0/8/0 2
ROMKC_PKOM Pedagogická komunikace E. Štěpařová (přednášející) z 6/0/0 2
ROMKC_PPRX Pedagogická praxe 2 E. Štěpařová (cvičící) z 0/50/0 4
ROMKC_PSYC Psychologie 2 B. Strobachová (přednášející) zk 6/0/0 3
ROMKC_PVOC Pedagogika volného času 2 T. Čech (přednášející) J. Němec(přednášející) k 6/0/0 2
ROMKC_SEXV Sexuální výchova E. Štěpařová (cvičící) z 0/6/0 1
ROMKC_SOPR Sociální práce T. Dvořáček (přednášející) z 6/0/0 2
ROMKC_SPSY Sociální psychologie 2 J. Řezáč (přednášející) zk 10/0/0 3
ROMKC_VVYC Výtvarná výchova R. Pavlíčková (cvičící) z 0/8/0 2
ROMKC_ZAAN Základy andragogiky L. Gulová (přednášející) z 6/0/0 2
ROMKC_ZINF Základy informatiky 2 P. Vybíral (přednášející) k 0/15/0 2
ROMKC_ZMAT Základy matematiky 2 D. Holubová (cvičící) zk 0/8/0 2
ROMKC_ZPED Základy pedagogiky 2 T. Dvořáček (přednášející) zk 8/0/0 3
ROMKC_ZPRJ Základy projektování L. Gulová (cvičící) z 0/6/0 2
ROMKC_ZVPR Závěrečná práce E. Štěpařová (cvičící) z 0/4/0 1
ROMKC_SPEC2 Speciální pedagogika 2 M. Bartoňová zk 8/0/0 3

2. semestr – povinně volitelné

Kód Název Učitelé Způs. zak. Rozsah Kredity
ROMKC_PAUC Praxe asistenta učitele 2 Externí lektoři (cvičící) z 0/0/10 1
ROMKC_VPRO Vedení projektů L. Gulová (cvičící) z 0/0/8 1

semestr – 208h
semestr – 200h
Celkem: 408h