Teoreticko-metodická propedeutika pro edukační činnosti s dětmi a mládeží

Editoři: Lenka Gulová, Tomáš Čech

Vydala: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakulte MU v Brně ve spolupráci s MSD, spol. s r.o. v roce 2003

Kniha autorského kolektivu pedagogů a studentů Pedagogické fakulty MU v Brně je určená jako studijní materiál pro výuku romských pedagogických a sociálních asistentů, kteří se připravují na práci s dět­mi a mládeží ve vzdělávacích programech iniciovaných katedrami sociální pedagogiky, pedagogiky a kabinetem multikulturní výchovy PdF MU v Brně. Navazuje na první titul Gulová, L.; Čech, T. (ed). Texty pro pedagogicko-psychologickou přípravu romských asistentů, vydaný v roce 2001 v nakladatelství Paido. Součástí vzdělávání, a tedy i této teoreticko-metodické propedeutiky, jsou pedagogické a psychologické disciplíny doplněné řadou dalších předmětů, které mohou napomoci romskému asistentovi lépe porozumět výchovným procesům a také ho alespoň částečně připravit na řešení řady různých složitých situací, se kterými se bude setkávat v průběhu své pedagogické práce.