DOUČOVÁNÍ MILENKY, 4. třída

Všechna jména zúčastněných osob byla změněna.

Když jsem nastoupila do prvního ročníku a viděla nabídku doučování dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí, řekla jsem, že bych tento předmět nikdy nevzala. V duchu jsem si říkala, zda to není určité riziko, vyjít si prostě jen tak do romské rodiny a úplně sama. Měla jsem obavy nejen z rodin, ale i z těch čtvrtí, do kterých by jsme měli dojíždět. Avšak po prvním ročníku a konzultaci s jednou spolužačkou, která chodí doučovat už od prváku, jsem si řekla, že tři kredity nejsou k zahození a že získám určité zkušenosti s naší menšinou.

Uznala jsem, že už jen to, že rodiny chtějí, aby jejich děti byly doučovány, je určitý pokrok z jejich strany a že tyto rodiny nebudou vůbec špatné. Taky mne napadlo, že by nás škola nevystavovala nějakému riziku a rodiny má pečlivě vybrané. Myslím, že mé obavy byly naprosto zbytečné, protože jsem si vybrala opravdu dobře.

21 .10. 2009

Dnes proběhlo první setkání. Než jsem jela doučovat, měla jsem velké obavy, aby rodina, kterou jsem si vybrala nebyla nějaká zlá nebo neslušná nebo aby holčička nebyla zlobivá a aby nekašlala na školu. Když jsem dorazila k nim domů maminka Milenky, kterou doučuji, mne příjemně uvítala, nabídla mi něco k pití a pověděla mi, kde vidí problém u Milenky. Bylo mi řečeno, že chodí do čtvrté třídy a že ve škole jí nejde hlavně matematika. Maminka řekla, že by byla ráda, kdybych její dcerku doučovala z tohoto předmětu. Když jsme přišli k Milence do pokojíčku, dala mi svoji učebnici a ukázala mi, co probírají. Zrovna probírali násobení, dělení, sčítání a odčítání pod sebou. Když jsem ji napsala některé příklady, které se probírají už ve druhé třídě k mému překvapení jsem zjistila, že nemá vůbec žádné základy. Nedokázala mi pomalu ani vypočítat kolik je například 9+8, když si to pořádně nevypočítala na prstech, výsledek byl špatně. Bylo mi jasné, že nemohu přistoupit k početním operacím jako násobení a dělení, když Milenka neumí ani pořádně sčítat a odčítat. Proto jsem jí vše vysvětlila a vždy když k ní přijdu, procvičujeme nejen probíranou látku ve škole, ale i látku, kterou by měla umět už z předchozích ročníků.

6. 11. 2009

Dnes, když jsem přišla na doučování, zkontrolovala jsem nejprve domácí úkol, který vždy Milence zadávám než odejdu domů. Samozřejmě jsem našla několik hrubek, ale vždy se jí snažím vysvětlit, kde dělá chybu a myslím, že se i zlepšuje. Dospěli jsme i k tomu,že ji procvičuji i z malé násobilky, aby pak uměla i dělit. Vždy mi řekne jak jde násobilka po sobě a pak ji na přeskáčku, dávám různé příklady. Ještě neumí násobilku 4, 8 a 9, ale slíbila mi, že se to co nejdříve bude snažit naučit.

13. 11. 2009

Dnes jsem opět kontrolovala úkoly a opět prozkoušela Milenku z násobení, přidali jsme i dělení, ale po každém setkání jí to opět vysvětluji. Přinesla jsem jí dokonce i takové pomůcky, které jsem vyrobila, aby procvičovala násobení a dělení. Jednalo se o pexeso na násobení a skládání rozstříhaných částí obrázku na připravený tvrdý papír, čímž se procvičovalo dělení. Výsledkem byl pak správně složený celý obrázek. Musela jsem ji samozřejmě pomoci, protože to pro ni bylo asi zprvu obtížné. Avšak pomůcky se jí líbili, protože to vnímala spíše jako hru, než učení, jakoby byla ve škole.

16. 11. 2009

Opět jsem zkontrolovala úkol, a procvičila s ní násobilku a dělení. Dnes mi ukázala, že probírají římské číslice, kterým nerozumí. Vysvětlila jsem jí a napsala na papír, které písmeno patří ke kterému číslo a ukázala jsem jí, jak písmena dávat dohromady. Také se učili napočítat do tisíce, což jsem jí též vysvětlila a napsala na papír. Vysvětlovala jsem jí i jak řešit některé slovní úlohy a také něco z geometrie, čemuž též nechápala. Nakonec jsme si zahráli opět pexeso na procvičení dělení a Milenka si i sestavila obrázek.

23. 11. 2009

Dnes jsem zkontrolovala úkoly, procvičila s Milenkou násobení, dělení, sčítání, odčítání a geometrii. Napsali jsme si i malý testík na římské číslice i na všechny početní operace. Měla sice v testech chyby, ale je vidět, že se trochu zlepšuje. Snaží se vždy na moje hodiny připravit, když ještě pořádně neumí násobilku 4, 8, 9.

7. 12. 2009

Po krátké pauze jsem opět doučovala. Jelikož Milenka nemohla chodit do školy, kvůli nemoci, neměla jsem informace o tom co se probírá. Takže jsme jen procvičovali a to násobilku, geometrii, římské číslice. Milenka je vcelku pilná, takže s ní není problém. Úkoly, které ji zadám vždy splní, příklady také cvičí, musím říct, že od mé první návštěvy pokročila o další krok.