Čeština pro děti cizinců; Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin

Autor: Jitka Hrubá

Vydala: Katedra sociální pedagogiky Pedagogické fakulty MU v Brně a Kabinet multikulturní výchovy při Pedagogické fakultě MU v Brně ve spolupráci s MSD, spol. s r.o. v roce 2004

Publikace byla vydána pod záštitou odboru školství Jihomoravského kraje a s podporou rozvojového projektu MŠMT Program na podporu integrace zdravotně postižených studentů; vyrovnávání příležitostí přístupu ke studiu uchazečů z různě znevýhodněných skupin s názvem Kabinet multikulturní výchovy, řešeného na pedagogické fakultě MU v Brně v letech 2002 -2003. Metoda výuky byla autorkou ověřována v době jejího působení na ZŠ v Chrlicích.