VZDĚLÁVACÍ KURZYČeština pro cizince

Kurz českého jazyka pro cizince probíhá dvakrát týdně po 90 min v Kabinetě multikulturní výchovy PdF MU. Český jazyk je vyučován studenty a doktorandy sociální pedagogiky – Klára Zíbrtová, Petra Najerová a Martina Hrdá.

Kurz je bezplatný.

Studenti se mohou také připravovat z publikace:

Jitka Hrubá. Čeština pro děti cizinců; Metodika výuky českého jazyka dětí z minoritních skupin