VZDĚLÁVACÍ KURZYZáklady romologie

Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Předmět nabízí elementární poznatky z nově vznikajícího oboru jako je romologie, které budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů.

Předmět v případě zájmu si můžete zaregistrovat pod kódy: SZ9BP_ZRM1 a SZ9BP_ZRM2.Název studijního předmětu (SP)

ZÁKLADY ROMOLOGIE 1

Typ SP Rozsah Způsob zakončení Počet kreditů Forma Kód
V 0/2/0 zápočet 2 seminář SZ9BP_ZRM1

Garant předmětu: Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

Vyučující a zkoušející: Mgr. Martin Kaleja,Mgr. Ema Štěpařová

Stručná anotace předmětu

Cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Předmět nabízí elementární poznatky z nově vznikajícího oboru jako je romologie, které budou více rozebírány a upevňovány formou interaktivní výuky, diskusí a dalších zajímavých příspěvků i ze strany studentů.

Sylabus předmětu

  • Úvod do studia romologie, přehled romologické literatury, romologie – vymezení oboru romologie a romistiky, čeští a zahraniční romisté a romologové.
  • Historie Romů v jednotlivých významných obdobích, migrační vlny, typická romská řemesla, nelehký život Romů těchto obdobích, zásahy majoritní společnosti do života romských komunit.
  • Diferenciace současných romských komunit, sociální rozdíly mezi současnými romskými komunitami, společenský status, kastovnictví a jeho vliv na společenské postavené v dnešní době Romů – historický původ v Indii.
  • Romský jazyk a jeho odlišnosti, specifika. Kořeny romského jazyka, přehled romské jazykové diferenciace, členění jazykových prvků z hlediska migračních vln Romů.
  • Romská rodina a její specifika, kultura rodiny, cíle, funkce, hodnoty a hierarchie romské rodiny, sociální postavení jednotlivých členů uvnitř rodiny a uvnitř romské komunity, diferenciace rodin. Archetyp romské rodiny. Současná romská rodina.
  • Romské tradice, jejich uchování: námluvy, svatba, křtiny, pohřeb, svátky, rodinné sešlosti – sociální aspekty Romů.
  • Čeští a slovenští Romové. Východoslovenské romské osady a česká segregace v podobě periferních ghett: jejich existenční dopady na společenský život Romů.
  • Romská pohádka: zfilmovaná pohádka, v niž hrají romští herci z divadla Romathan.

Návrh základních témat pro seminární práci

  1. vypracování konspektu z romologické nebo romistické knihy – požadavky na konspekt budou upřesněny v semináři. Schválený konspekt bude také uveřejněn na moodlince v sekci „Konspekty z pohledů studentů
  2. seminární práce – esej na téma: „Jak vnímám Romy, jak je vnímá mé okolí (přátelé, rodiče, příbuzní) a proč se tak děje? Min. rozsah eseje na 3 strany

Základní doporučená literatura a informační zdroje

E-learningová lekce: http://moodlinka.ped.muni.cz/course/view.php?id=1195

www.romove.cz
www.romea.cz
www.rommuz.cz
www.iqrs.cz
www.srnm.cz
www.drom.cz

Zpracovali: Mgr. Martin Kaleja, Mgr. Ema Štěpařová

Dne: 29. 4. 2008