Základy romologie

Romologie je volitelný předmět, vyučovaný na PdF MU, jehož cílem je seznámit studenty s romskou historií a kulturou, aby dokázali více porozumět mentalitě Romů a svým vlastním dílem přispět k pozitivnímu soužití romského národa s většinovou společností. Studenti se naučí definovat problémy romské komunity, určit příčiny problémů složitého soužití majority s menšinou, popsat historii romského národa a vztah romských rodin ke vzdělávání. Tento předmět je otevřen v jarním i podzimním semestru a je nabízen i studentům mimo mateřské obory.