LIDÉ

Lenka Gulová

Hlavní koordinátorka činnosti Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU
Řešitelka projektů Katedry sociální pedagogiky PdF MU
Lektorka kurzů romského vzdělávání
Vedoucí Katedry sociální pedagogiky PdF MU

Kontakt: gulova@ped.muni.cz

Martina Kurowski

Odborná pracovnice Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU
Asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF MU
Koordinátorka projektových aktivit

Kontakt: kurowski@ped.muni.cz

Ema Štěpařová

Odborná pracovnice Kabinetu multikulturní výchovy PdF MU
Odborná asistentka Katedry sociální pedagogiky PdF MU
Lektorka kurzů romského vzdělávání
Koordinátorka projektových aktivit

Kontakt: steparova@ped.muni.cz

Kateřina Štěpařová

Administrativní pracovnice Katedry sociální pedagogiky PdF MU
Administrátorka projektů

Kontakt: ksteparova@ped.muni.cz