Aktivní doučování

Na tomto místě bychom rádi představili krátce historii doučování dětí v sociálně znevýhodněném prostředí. Původně, v roce 2002 začala tato aktivita jako součást jednoho z projektů Katedry sociální pedagogiky PdF MU. Do projektu mohlo být tehdy zařazeno pouhých 18 studentů MU. V současné době již spolupracujeme s více než stovkou doučovatelů napříč všemu fakultami MU.

Jaro 2002 2002/ 2003 2003/ 2004 2004/ 2005 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014
Projekt Domácí učitel 18 46 61 114 149 148 184 114 128 122 212 141 217
Volitelný předmět 21 86 125 111 98 138
Celkem 18 46 64 114 149 148 184 135 214 247 323 239 355

 

Většina doučovatelů působí přímo v romských rodinách a snaží se tak pomáhat dětem ze znevýhodněného prostředí s přípravou na vyučování, přijímací řízení či domácími úkoly. Vzhledem k úspěchu projektu jsme se rozhodli tuto aktivitu i nadále udržet a to tím způsobem, že pod Katedrou sociální pedagogiky PdF MU jsou vypsané tři předměty, které na sebe navazují a tyto předměty si studenti mohou volitelně zapsat, pokud se chtějí do doučování zapojit. Cílem doučování je snaha o zvýšení školní úspěšnosti a příprava dětí na výuku. Význam doučování tkví také v oblasti vytváření sociální opory prostřednictvím vzájemného a na důvěře založeného vztahu s dítětem ale i rodinou.

Studenti navštěvují děti přímo v jejich přirozeném prostředí, nejčastěji u nich doma nebo na ZŠ. Principem doučování je soustavná příprava v předmětech, které jsou pro žáky nejvíce problematické (často se jedná hlavně o češtinu, matematiku a cizí jazyk). Student, jenž je do projektu zapojen a snaží se působit na romské dítě, není pouze lektorem, ale je také osobou, která se o dítě skutečně zajímá. V mnoha případech konkrétně ovlivňuje rodinné prostředí vybraného dítěte, komunikuje s jeho rodiči, radí jim s výchovou či dalším vzděláváním jejich dítěte (může rodiče správně nasměrovat a poradit, jakým vhodným způsobem se dítěti věnovat). Často se stává, že rodiče požádají studenta i o radu/pomoc např. se zlepšením jejich špatné sociální situace (v oblasti dalšího dostupného vzdělání pro rodiče – rekvalifikace, kurzy, v oblasti bydlení či zaměstnání). V tomto případě studenti nejsou kompetentní v poradenství a je jim doporučeno, aby rodiče odkázali na některou z neziskových organizací, které se této problematice věnují. V Brně působí například:

IQ Roma servis

Drom

Muzeum romské kultury

Sdružení Romů na Moravě

CELZUS (Centrum pro lidi sociálně znevýhodněné)

Armáda spásy

Ratolest

Fara Dětský dům Zábrdovice

Sdružení pěstounských rodin

Tento předmět je také velice významný pro studenty MU, protože poznávají romskou mentalitu a kulturu, mohou si vyzkoušet a osvojit nové přístupy vyučování romských dětí. Ze strany doučujících studentů jsme za více jak deset let praxe nezaznamenali žádné významně negativní reakce, právě naopak tato multikulturní výchova v praxi mnohé doučovatele dokonce donutila přehodnotit i některé své hluboce zakořeněné postoje.