O PROJEKTU

Od roku 2006 do roku 2012 realizovala Katedra sociální pedagogiky a Kabinet multikulturní výchovy PdF MU rozvojový projekt ve válkou zničené provincii Bié, převážně ve městě Kuito. Motivací k tomuto projektu byla setkání s angolskou komunitou žijící v Brně a snaha o prokázání fungování sociální pedagogiky i v tak odlišném prostředí jako je Afrika. Projekt byl financován primárně ze zdrojů České rozvojové agentury MZV ČR. Za dobu pěti let působení v Angole se podařilo vybudovat tzv. sociálně-pedagogické centrum, jehož cílem je školit sociální pedagogy a volnočasové pracovníky, toto centrum bylo po skončení projektu předáno církevnímu řádu Marištů, který má za úkol v poslání centra pokračovat. Dále jsme proškolili desítky terénních pracovníků, poskytovali jsme kurzy anglického jazyka a další vzdělávání pedagogického směru. Největší část práce však spočívala v aktivizaci dětí a mládeže, kterou realizovali naši angolští spolupracovníci (terénní pracovníci). Díky strukturovanému trávení volného času dětí a mládeže, se kterými jsme pracovali, jsme měli možnost podchytit mnoho jejich problémů, popř. sociálních patologií, již v samotném začátku a mohli jsme tak dětem a jejich rodinám poskytnout vhodnou intervenci.