DENÍK PRAXE

Chtěla bych Vám napsat, kde jsem vykonávala 40 hodin praxe s dětmi.

Důvod, proč jsem začala navštěvovat kurz „Romského asistenta“ byl ten, abych mohla pomoci romským i neromským dětem v základech českého jazyka, matematiky, ale i v základních návycích společenského chování. Tento kurz mi dal velice dobré vědomosti a zkušenosti, kterých bych chtěla nadále využívat jako „ romská asistentka.“

V tomto kurzu jsme měli za úkol splnit 40 hodin praxe. Protože vyučuji již 2 roky zpěv při „ romské organizaci“- Společenství Romů na Moravě, využila jsem této praxe.
Každé úterý a čtvrtek jsme se scházely se skupinkou 10 děvčat ve věku 8 – 15 let. Pracovaly jsme s hlasem, učila jsem je správně dýchat, intonaci, dynamiku a hlavně různé písně. Byly to písně romské, ale i neromské. Vždy jsem musela pozorně vybírat repertoár, protože ne každá dívka byla tak nadaná, aby mohla zpívat vše, co chtěla. Mnozí si myslí, že každý Rom je hudebně nadaný, ale není tomu tak. Oni v sobě mají temperament, ale hudební sluch má cca 80 % Romů, ale učí se velmi rychle. V mé skupince bylo 6 děvčat velmi nadaných, ale 4 byly velmi slabé. Ale jejich snaha byla tak obrovská, že i přesto, že jim to nešlo, měla jsem radost z toho, že to nevzdávaly. Na klavír nás doprovázel můj manžel, a také mi velmi pomáhal.

Na závěr bych chtěla říci, že práce s romskými dětmi mě velice baví, a proto bych se této práci chtěla věnovat i nadále, buď jako asistentka nebo vést nějaký hudební kroužek, nejlépe pěvecký.