V mládí mě vždy zajímala práce s dětmi. Jelikož ve městě, kde jsem bydlela, se obor, který jsem chtěla studovat, nenacházel, rozhodla jsem se tedy pro obor, který byl dostupný a zajímal by mě. Vystudovala jsem a začala pracovat. Práce ale nebyla tak zajímavá, jak jsem si myslela a představovala. Tuto práci jsem ukončila, když jsem se odstěhovala do Brna.

V Brně jsem dlouho hledala práci v mém oboru, ale stále jsem ji nenacházela. Brala jsem tedy příležitostné práce, které se nabízely. Po delší době jsem se tedy přihlásila na úřad práce. Když už jsem začala ztrácet naději, že nemám možnost sehnat práci, kde bych byla dobrým přínosem, všimla jsem si nabídky kurzu asistent pedagoga na Pedagogické fakultě v Brně. Protože mě práce s dětmi, jak už jsem psala, vždy zajímala, využila jsem šanci a přihlásila se ke studiu. Kurz nám přinesl hodně možností a poznatků. Jedna z podmínek bylo odpracovat si 40 hodin praxe. S pomocí Mgr. Štěpařové jsem si vybrala ZŠ X., a tam jsem své hodiny splnila. Má práce spočívala v tom, že jsem pomáhala učitelce při výchovné činnosti, při procvičování probrané látky a práce spojené s asistenční a výchovnou činností. Bylo to velmi zajímavé, ale i obtížné, jelikož některé děti byly nezvladatelné.

Před nedávnem nám Mgr. Štěpařová sdělila, že se budou konat konkurzy na místa asistentů na ZŠ, dala nám adresy, kde se budou tyto konkurzy konat. Využila jsem této nabídky a zúčastnila se výběrového řízení na ZŠ X. Následně jsem uspěla, byla vybrána a přijata, kde nyní pracuji. Moje práce probíhá od 7.30 do 16.00.

A zahrnuje:

  • spolupráce s pedagogy při výchovně vzdělávací činnosti
  • účastním se vyučovacích hodin, kde pomáhám při komunikaci s romskými dětmi a při vytváření pozornostních a pracovních návyků dětí
  • pomáhám učitelce při vlastní výchovné činnosti
  • přispívám k dosažení atmosféry ve třídě
  • pomáhám při mimoškolních a mimotřídních činnostech a akcích školy
  • v rámci možností kontroluji přípravu dětí na vyučování
  • spolupracuji s učiteli, s vychovatelkou školní družiny

Pomáhám učitelce na hodinách, věnuji se vždy skupině, která je slabší, během přestávek dohlížím na pořádek ve třídě. Po skončení vyučovacích hodin pracuji individuálně se žáky, kteří jsou s látkou pozadu. Spolupracuji s rodiči, probírám absenci a jiné problémy, které souvisí s jejich dětmi. Několikrát do měsíce máme porady, kterých se také zúčastňuji.

Dnes mohu říci, že kurz, který jsem se rozhodla studovat, mi konečně přinesl možnost práce, kterou jsem vždy chtěla dělat. Svoji práci se snažím dělat dobře a dělám ji s radostí. Chtěla bych v této profesi pracovat co nejdéle, i když je někdy náročná a doufám, že budu pro školu dobrým přínosem a dobrou asistentkou.

Děkuji všem, kteří mi pomáhali a podporovali.


POHÁDKA

Eva, Brno

Na kraji hustého lesa stál malý domeček. Vypadal opuštěný, ale žil v něm jeden milý a hodný dědeček, který byl velice spokojený a nic mu nechybělo.
Jednou takhle k večeru dávali v televizi thriller o putování vesmírné kosmické lodi. Po odvysílání filmu vyšel před domeček a pohlédl vzhůru k nebesům, kde uviděl místo kosmické lodi letadlo, na které byl velmi krásný pohled v modři večerního nebe.
Opřel se o starý dub a zadíval se do koruny stromu, kde seděl v puklině strakapoud, který spokojeně spal. Trochu se mu při pohledu vzhůru zatočila hlava, kterou ihned sklonil a v přítmí uviděl dvě krásné muchomůrky, jak si libují v mechu. V tu chvíli spatřil v dálce světélko, které ho velice zaujalo. Přemýšlel o tom, zda to není chaloupka, ve které přebývá čarodějnice nebo pohádková víla. Vydal se tedy za světýlkem. Cesta se zdála být dlouhá, a také musel přejít přes řeku. Světýlko bylo blíž a blíž. Když přišel na místo, uviděl několik osob, mezi nimiž byl i Fantomas, jak sedí u ohníčku, zpívají a přitom opékají špekáčky, které jim prodala mafie na diskotéce. Když přišel na kraj borového nízkého lesa, rozvinul se před ním nádherný pohled na krásnou velikou pláž, po které kráčel majestátně dvouhrbý velbloud a u moře se vyhřívalo několik lachtanů. Dědeček se z toho krásného rozjímání probudil, protáhl se na pohovce, ulehl a začal znovu snít. V dálce zaslechl zvonec a pohádky byl konec.