Multikulturní výchova

Otázky multikulturního soužití jsou v našich podmínkách velmi aktuální. Jsme přesvědčení, že východiskem multikulturní výchovy musí být v každém případě výchova k toleranci a snášenlivosti. V dnešním pojetí multikulturní výchovy musí jít především o to, naučit se koexistenci různých kultur vedle sebe a hledání cest ke spolupráci.

Členky Kabinetu multikulturní výchovy a zároveň vyučující Katedry sociální pedagogiky PdF MU realizují multikulturní výchovu v několika předmětech ve výuce budoucích učitelů i sociálních pedagogů. Sociální pedagogové absolvují multikulturní výchovu (dále jen MKV) v bakalářském i magisterském studiu ve všech formách (prezenční i kombinované). Teoretická příprava je vždy podložena praxí. Studenti sociální pedagogiky musejí v rámci seminářů realizovat multikulturní lekce na základních školách. Tyto lekce si studenti pod dohledem odborného garanta připraví, zorganizují a zrealizují v praxi. Další výuka MKV je povinná pro všechny studenty učitelství a to ve druhém ročníku jejich studia.

Dále realizujeme multikulturní workshopy na klíč ve spolupráci s Kabinetem divadla utlačovaných. Toto vzdělávání je určeno primárně odborné veřejnosti a pedagogickým pracovníkům na školách a školských zařízeních. Jsme však schopni vytvořit i vzdělávání dle konkrétních požadavků. Bližší informace u Mgr. Lenky Gulové, Ph.D.