Romové – vhled do problému

Autor: Jiří Rous

Vydal: Kabinet MV v Brně ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky na Pedagogické fakultě MU v roce 2003

O autorovi:

Mgr. Ing. Jiří Rous, katolický kněz, narozený v roce 1968 v Tasově je národním ředitelem romské evangelizace při České biskupské konferenci. Mezi Romy působí od r. 1990; v roce 2000 otevřel v Brně – Zábrdovicích tzv. Dětský dům Zábrdovice, který od počátku slouží takřka výhradně romským dětem a mládeži. Se svými spolupracovníky ovlivňuje především nejslabší sociální vrstvu romské komunity v Brně a v oblasti romistiky se intenzivně věnuje přednáškové činnosti pro různé organizace, instituce i jednotlivce. Kromě práce s Romy má za sebou (v roli kaplana) bosenskou misi SFOR.

Z úvodu:

Motto: „Je lehčí rozbít atom než předsudek.“ (A. Einstein)

Cílem této práce je poskytnout stručnou, ale dostatečnou informaci, která je nutná pro základní pochopení jednání Romů. Důraz se klade jak na problematiku výchovy a vzdělání dětí, tak i na otázky náboženského života. Pozornost se věnuje také nedorozuměním a chybám, kterým je možné ve vzájemné komunikaci předcházet…