Sociálně-pedagogické asistenství

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nabízíme ve spolupráci s Katedrou sociální pedagogiky PdF MU rozšiřující dvousemestrální specializaci pro stávající studenty sociální pedagogiky a to v kvalifikaci asistent pedagoga. Pro zájemce z řad osob s ukončeným středoškolským vzdělání, stávajících asistentů pedagoga a jiných jsme připravili jednosemestrální kurz Asistent pedagoga. Naše koncepce studijního programu asistent pedagoga reflektuje všechny dosavadní několikaleté zkušenosti týmu pedagogů z Katedry sociální pedagogiky PdF MU s přípravou pedagogických asistentů. Reaguje také na potřeby současné pedagogické praxe kvalifikovaných pedagogických pracovníků pro práci se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a pro děti se sociálním znevýhodněním a legislativně je plně v souladu podle § 20 odst. e) zákona č. 563/2004 a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášené pod č. 197/2014 Sb., novela zákona o pedagogických pracovnících.