VZDĚLÁVACÍ KURZYRomský jazyk 1 a 2

Romský jazyk 1 a 2 se vyučuje v podzimním i jarním semestru na PdF MU již od podzimu 2006.

Předmět v případě zájmu si můžete zaregistrovat pod kódy: CJV_ROM1 a CJV_ROM2.

Vyučující

Ignác Zima