Anna Poláková

PRAXE V MÉDIÍCH – VYSÍLÁNÍ PRO ROMY V ČESKÉM ROZHLASE

Vysílání pro menšiny v Českém rozhlase, umožnil zákon České národní rady č.484/1991Sb. o Českém rozhlase, článek 8.

Posláním Českého rozhlasu je:

 • poskytovat objektivní, ověřené, všestranné a vyvážené informace pro svobodné vytváření názorů,
 • podporovat rozvoj demokratických vztahů ve společnosti, zejména otevřeného jednání na všech úrovních,
 • rozvíjet hodnoty občanské, jakož i kulturní identitu českého národa a národnostních a etnických menšin v České republice,
 • přibližovat posluchačům kulturní hodnoty přesahující hranice zemí i časů,
 • zprostředkovávat informace ekologické, informace Policie ČR,
 • sloužit vzdělávání a přispívat k zábavě a dobré pohodě posluchačů,

Český rozhlas je vzhledem ke způsobu svého řízení, provozovatelem vysílání ze zákona a náklady spojené s realizací programů jsou součástí rozpočtu ČRo.

Specifikace cílové populace

Pořad „O Roma vakeren“ čili “Romové hovoří“ je publicistický pořad pro romskou menšinu, ve kterém se snažíme zprostředkovávat nezkreslené informace o životě Romů žijících na našem území a samozřejmě i ve světě. Mapujeme celospolečenské dění týkající se soužití romské a většinové populace. Tím, že naše vysílání je vedeno z poloviny i v českém jazyce, daří se nám oslovovat co nejširší počet posluchačů, což se nám podle reakcí, které zaznamenáváme, daří vcelku úspěšně. Dostáváme celou řadu ohlasů, posluchači si zvykli reagovat na naše vysílání a na spoustu námětů jsme byli inspirováni jejich reakcemi. Lze konstatovat, že jsme vytvořili pravidelný okruh posluchačů, kteří jak nám píší, se díky naší relaci, snaží utvářet svůj vlastní názor (po mnoho let bylo v lidech zakořeněno, že Romové jsou asociální skupina, že např. lžou a kradou atd.) a následně se zapojují do veřejného života a podávají ve svém okolí návrhy řešení, mnohdy velmi palčivých problémů. Jak byli úspěšní, pravidelně informujeme v našem vysílání. Mnohdy plníme i funkci romský poradců a zprostředkovatelů v řešení různých situací, do kterých se naši posluchači dostali.

Romská redakce v Českém rozhlase vznikla v roce 1992. Před mým nástupem se pořad O Roma vakeren vysílal na Radiožurnálu jednou týdně a to pětadvacet minut. Pořad se předtáčel v pátek ráno a vysílalo se večer, nedal se tak aktualizovat. Vysílali jsme také na regionálních studiích a to nepravidelně. Některá studia pořad, který se zpracovával v naší redakci nepřebírala – takže Romové žijící v regionech neměli informace týkající se jejich komunity a pokud ano, tak informace zpracovávali v regionálních studiích. Odborníci zabývající se vysíláním pro menšiny a mnoho nevládních organizací zákon vztahující se na vysílání pro menšiny hodnotí jako nedokonalý, neboť v zákoně není specifikováno kolik prostoru ve vysílání menšiny dostanou. Při určování prostoru ve vysílání záleží na vedení samotných médií a ti si také určují, jaké zázemí bude poskytnuto. K tomuto se váže i další problém v pohledu na informování o menšinách. Příspěvky do vysílání regionálních studií většinou zpracovávali lidé, kteří neměli dostatečné informace o komunitě, o které informovali a výsledek býval často povrchní a neobjektivní. Bylo zapotřebí, aby informace zpracovávali redaktoři, kteří velmi dobře znají poměry v menšinových komunitách a k tomu je zapotřebí zázemí, samostatná redakce a redaktoři, kteří mají specifické znalosti o životě komunity, o které informují.

Toho jsem si byla vědoma a tak se mi necelý rok po tom, co jsem převzala redakci, podařilo prosadit argumenty týkající se informací pro romskou menšinu a začali jsme vysílat pravidelně do všech regionů ČR dvakrát týdně a relace se stala součástí programového schématu regionálních studií Českého rozhlasu.

Dalším úspěchem bylo i pravidelné vysílání na stanici Radia Svobodná Evropa. Dnes na okruhu Českého rozhlasu 6.

Od ledna 2002 vysílá romská redakce na stanici Radiožurnál 1 v prodlouženém čase živě, pravidelně v pátek od 20.05 do 21.00 hod.

Dříve se vysílalo pětadvacet minut a celý pořad se předtáčel. Došlo ke změně struktury vysílání. Každý týden se v živém vysílání vyjadřují hosté k aktuálním tématům. Jednotlivé příspěvky se více zpravodajsky aktualizují. Ve vysílání se mapuje celospolečenské dění dotýkající se Romů a jeho soužití s majoritní populací. V tématech se vysílání věnuje oblasti vzdělávání, sociální problematice, emigraci atd. Součástí vysílání jsou pravidelné rubriky jako: právní poradna, zvyky a tradice. Vysílání je vedeno v českém i romském jazyce, aby bylo srozumitelné pro všechny posluchače.

Ke změně došlo i ve výběru hudby, aby se romská hudba dostala více do vysílání Radiožurnálu obecně. Do vysílání se pravidelně zařazují i příspěvky z regionů.

Redakce navazuje kontakty s dalšími romskými organizacemi, které aktuálně informují o dění v romské komunitě.

Romská redakce spolupracuje se stanicí ČRo 7 Radio Praha a ČRo 8, které připravují romské vysílání na internet (www.romove.cz). Pozitivní ohlasy na internetové vysílání redakce zaznamenala i od zahraničních posluchačů. Dostáváme ohlasy od Romů z Kanady, Austrálie, z Británe a dalších zemí kde nyní žijí. Redakce se zaměřuje i na vyhledávání nových talentů v oblasti redakční práce.

Vysílání v ČRo připravuje vedle romské redakce také redakce vysílání pro slovenskou menšinu a redakce vysílání pro německou menšinu. Redaktoři těchto redakcí zajišťují pravidelné vysílání pro své spoluobčany žijící na území ČR. Z těchto redakcí jsme při mém nástupu byli s vysílacím časem nejhůře. Dnes jsme na tom stejně a v porovnání s vysíláním pro německou menšinu lépe.

Praxe a práce v médiích je velmi důležitá, neboť ukazuje reálný život Romů. Stážisti se mohou zdokonalit v práci pro Romy, kteří potřebují pomoc. V dnešní době nestačí pouze informovat, ale pochopit a vědět i to, jakým způsobem se o nás informuje. Pokud média budou informovat zkresleně a neobjektivně, tak pro nás bude společnost v níž společně žijeme uzavřená. S tímto jevem máme zkušenosti z dob minulého režimu. Následky si romská populace nese dodnes. Člověk by měl být plně informován o dění a měl by umět využít informací ve prospěch svůj i své komunity.

Mapa vysílání ČRo 1- Radiožurnál

Posluchači si nás mohou naladit na celém území ČR.

Informace pro vysílání získáváme z těchto zdrojů: ČTK, spolupracujeme s romskými sdruženími v ČR, vládní i nevládní sektor, s romskými médii (Amaro gendalos – dříve, Romano hangos, internetové Radio Rota, zpravodajský server sdružení Dženo, Romea), neromskými médii u nás i v zahraničí (regionální studia ČRo, ČRo 7 – vysílání do zahraničí atd. Aktuální informace nám poskytují také zahraniční zpravodajové ČRo.

V roce 2002 jsme se věnovali například těmto tématům:

11.1.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Romano suno – literární a grafická soutěž, která si klade za cíl podporovat zájem o výuku romštiny a její využití u dětí.
 • Host ve studiu – prezident Mezinárodní romské unie Emil Ščuka – zhodnocení situace v romské komunitě u nás i v zahraničí.
 • Rozhovor s poslankyní Monikou Mihaličkovou – soukromí
 • Kniha – Lubomíry Oláhové „Nejen romská kuchařka“.

1.2. 2002 – ČRo 1 Radiožurnál

 • Celonárodní vzdělávací a informační kampaň – 30 dní pro neziskový sektor, která si klade za cíl zvýšit povědomí veřejnosti o významu práce neziskových organizací. Informace poskytl ředitel informačního centra neziskových organizací Marek Šedivý.
 • Host ve studiu zpěvák Antonín Gondolán
 • Společnost Kerav – míra nezaměstnanosti u Romů je čtyřnásobná v porovnání s většinou. ROI přišla s novým projektem, který by nabídl Romům zaměstnání. Informace k projektu poskytl Štefan Ličartovský.
 • Zvyky, tradice – tradiční kuchyně olašských Romů – informace poskytl olašský Rom Ivan Pilo

15.3.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Reportáž A. Janíčkové – Soukromá škola Romská střední sociálně právní v Kolíně zažila svůj první maturitní ples.
 • Host ve studiu – Jana Hejkrlíková – romská poradkyně z Příbrami, angažuje se ve sdružení Slovo 21, dálkově studuje pátým rokem na Evangelické akademii v Praze atd…
 • Liga etnických menšin zahájila třetí mediální kampaň proti rasismu. Občany chce oslovit především 250 velkoplošných plakátů. Během kampaně je možné koupit si stužky soužití, které budou prodávat studenti středních a vysokých škol. Informace poskytl koordinátor akce Filip Mareš.
 • Reportáž z celorepublikového romského plesu v Lysé nad Labem.

12.4.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Romové v celé Evropě slavili uplynulý víkend Mezinárodní den Romů. Po druhé v historii se k oslavám připojila také Česká republika a vůbec poprvé se k nim připojili i Romové ze severních Čech v Duchcově u Teplic. Na místě byl František Janačík z Čro Ústí nad Labem.
 • Host ve studiu – bývalá Miss ČR – Diana Kobzanová, která nám prozradí, jak se jí uplynulý rok kralovalo a co jí pojí k Romům.
 • Jak žije Patrik Bernát – příběh ze života Roma, který vyrostl v dětském domově.

17.5.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Pozvánka na čtvrtý světový romský festival Khamoro 2002. Informace poskytla ředitelka festivalu Jelena Silejdžič.
 • Host ve studiu – Jan Jařab – vládní zmocněnec pro lidská práva – téma rozhovoru: Emigrace Romů.
 • V Letech u Písku byl odhalen nový památník. reportáž z Letů u Písku, kde se pravidelně 13. května scházejí Romové z celé ČR i ze zahraničí, aby uctili památku Romů, kteří v prostorách bývalého koncentračního tábora zahynuly. Zpracovala M. Vrábelová
 • Zvyky – Cimbál vždy hrál velkou roli v tradiční romské hudbě. Povídání s cimbálu a hudbě Romů s panem Josefem Pollakem.

14.6.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Volby- O průběhu voleb za sídliště Chanov v Mostě nám poskytne aktuální informace zpravodajka ČRo 1 Eva Holá…
 • Romská střední škola zažila první maturity. V tomto týdnu maturovali první absolventi kromě českého jazyka, také z povinného předmětu romštiny a romistiky.
 • Host ve studiu: Jůlie Malíková s dcerou a snachou. Všechny tři se věnují řemeslu, kterým se živily romské ženy už v dávné historii – věštění.
 • Milan Kotlár si v centru Českého Krumlova otevřel svoji vlastní Cikánskou jizbu. Reportáž z Českého Krumlova.

26.7.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Britské ministerstvo vnitra před soudem u londýnského vrchního soudu projednává stížnost českých Romů na britské ministerstvo vnitra. Šestice Romů předložila žalobu na britské úřady v souvislosti s postupem britských imigračních úředníků na ruzyňském letišti. Informace poskytl Markus Pape z Evropského centra pro práva Romů.
 • Host ve studiu: teolog Ivan Štampach – rozhovor o vztahu Romů k církvi a církve k Romům.
 • Pozvánka na výstavu Útěk a exil v umění – součástí výstavy jsou i fotografie romských uprchlíků z Kosova. Informace poskytla mluvčí úřadu Vysokého komisaře pro uprchlíky Marta Miklušáková.

16.8.2002 – ČRo – Radiožurnál

Celý pořad věnovaný informacím týkající se povodní v ČR

 • Jak zvládají povodně Romové z pražského Karlína. Reportáž ze základní školy v Mazurské ulici, kde bylo ubytováno 220 Romů.
 • Host ve studiu – téma: krizová situace v důsledku záplav a povodní u nás a humanitární pomoc. Daniel Sokol – Adra
 • Informace o situaci v Ústí nad Labem, kde bylo evakuováno na 200 Romů z Matiční ulice na vysokoškolské koleje.
 • Právní poradna – Rady pro postižené povodněmi – informace poskytl JUDr. Libor Vávra – prezident soudcovské unie ČR.
 • Reportáž ze Slovenské osady Jarovnice. Čtyři roky po záplavách.

9.9.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Osobnost – Mluvčí Úřadu vlády Anna Stárková má v rodině romské předky. Jaký vztah má k Romům a co považuje v jejich životě za důležité?
 • Host ve studiu – Ivan Veselý – téma: aktuální situace Romů v ČR a novinky ve sdružení Dženo v oblasti médií.
 • Právní poradna – Platí dodnes zákon o kočování. V roce 1958 bylo u nás zakázáno kočování. Tento zákon postihl hlavně kočovné Romy, kterým byli násilně odňaty jejich vozy a koně. Alžběta Janíčková zjistila u Mgr. Petry Zhřívalové z ČHV, že platnost tohoto zákona skončila až v roce 1998.
 • Romové v médiích – Romka – herečka Rosita Mertová pracuje v misijním Trans World Radiu v Brně, kde připravuje mj. pořady o Romech.
 • Reportáž z letního tábora ve Zbyslavci u Chrudimy, kde se rekreují romské děti.
 • Zvyky – Význam křtu v životě Romů.

4.10.2002 – ČRo 1 – Radiožurnál

 • Školství – zánik přípravné třídy při zvláštní škole v Pardubicích. Ačkoli měla přípravka velkou úspěšnost, děti které ji absolvovaly, nastoupily do běžné základní školy – ředitelka zvláštní školy se rozhodala ji neotevřít. Problému se věnovala Pavla Kociánová.
 • Host ve studiu – PaeDr. Karel Tomek z MŠMT. Přístup učitelů k romským dětem na školách. Projekty zaměřené na multikulturní vychovu.
 • Vzdělávání romských dětí – Profesor Roman Racziňski

1.11.2002 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Státní vyznamenání Ing. Karla Holomka z Brna. Reportáž z Pražského hradu. Gratulace prezidenta IRU Emila Ščuky.
 • Okolnosti rasistického napadení romského studenta skiny.
 • Host ve studiu – Zmocněnec MV – major Stanislav Daniel.
 • Právní poradna – Je útočník povinen nahradit majetkové ztráty a újmu na zdraví.
 • Je důležité poznat kulturu jiných národů – Ilona Lázničková – MRK

V roce 2006 jsme se věnovali například těmto tématům:

6.1.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Bilance Ing. Karla Holomka z Brna – předseda Společenství Romů na Moravě
 • Bilance Ondřej Giňa – člen výkonného výboru Evropského fóra Romů a Travelerů
 • Bilance Gabriela Hrabalová – předsedkyně sdružení Athinganoi podporující studenty středních a vysokých škol
 • Bilance Kumar Wišvanatan – sociální pracovník z Ostravy.
 • Bilance sociolog Fedor Gál

13.1.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Celostátní setkání romských žen – Marta Hudečková ze sdružení Manushe.
 • Národní strana, popírání holocaustu v Letech – rozhovor na téma s vládním zmocněncem pro lidská práva Svatoplukem Karáskem.
 • Národní strana, popírání holocaustu v Letech, Host ve studiu – Ondřej Cakl ze sdružení Tolerance a občanská společnost.
 • Národní strana, popírání holocaustu v Letech – rozhovor s generálním sekretářem Petrem Eliášem z Národní strany.
 • Vystěhovávání obyvatel hotelového domu v Bohumíně – rozhovor s Michalem Mikou ze sdružení Athinganoi.

3.2.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Nový projekt organizace Step by Step – rozhovor s koordinátorem projektu Davidem Švarcem
 • Konference 100 romských žen – rozhovor s Martinou Horváthovou z pořádající organizace Slovo 21.
 • Show Premiéra s premiérem – vyjádření sociologa Fedora Gála
 • Film Indián a sestřička – rozhovor s představitelkou hlavní role Denisou Demeterovou.
 • Obrana proti diskriminaci – rozhovor s Miloslavou Fléglovou z České obchodní inspekce.
 • Žadatelé o azyl v ČR – rozhovor s Lenkou Hrubou z poradny pro uprchlíky a Michalem Mikem ze sdružení Athinganoi.
 • Pozvánka do klubu Matrix – rozhovor s pořadatelem Lukášem Fouskem.

10.2.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Vládní monitoring romských komunit – rozhovor s ředitelem kanceláře Rady vlády pro záležitosti romské komunity Czeslavem Walekem, k tématu se vyjádřil i Vojtěch Lavička ze sdružení Romea.
 • Vládní monitoring romských komunit – rozhovor se Stanislavem Drápalem – místopředsedou Českého statistického úřadu, k projektu se vyjádřila i Zdeňka Kučerová z Ministerstva práce a sociálních věcí.
 • Projekt Polis – rozhovor se Šimonem Pánkem ze společnosti Člověk v tísni.
 • Romové nejsou diskriminováni ve vzdělání – verdikt Evropského soudu.

31.3.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Febiofest – filmy s romskou tématikou
 • Práce sociálních pracovníků v Břeclavi, kde se romské děti sdružují do gangu.
 • Vzdělávací programy, které pořádá pražský Magistrát – rozhovor s radní Hanou Halovou.
 • Projekt Romové Romům – rozhovor s britským aktivistou Peterem Merserem, který debatoval s Romy v Moravskoslezském kraji.
 • Talentovaní Romové – rozhovor s Ondřejem Mertou, který studuje třetím rokem Filosofickou fakultu Masarykovy university v Brně, obor uměnovědná studia.
 • Pozvánka na oslavy Mezinárodního dne Romů, který si připomínáme 8. dubna.
 • Příspěvek ke Světovému dni divadla, ve kterém se dozvíme, jakou měrou tuto oblast ovlivňují romští umělci.

7.4.2006 ČRo 1 – Radiožurnál

 • Mezinárodní den Romů – rozhovor s doktorem Emilem Ščukou, Ondřejem Giňou a etnografkou Evou Davidovou, kteří posluchačům přiblíží historii tohoto významného data.
 • Vysílání je věnováno dále aktuálním akcím, reportážím z akcí, které se tento týden pořádají v rámci oslav Mezinárodního dne Romů.