Žáci z 6. třídy ZŠ Pastviny Komín byli pozváni na realizaci multikulturní lekce na téma „Utlačovaní v dnešní společnosti“ 19. 5. 2010. Lekci připravili studenti 1. roč. prez. st. Sociální pedagogika a volný čas v rámci semináře z Multikulturní výchovy.