Vážené kolegyně a vážení kolegové, vážení přátelé a příznivci,

již pátým rokem realizujeme v Angole, v provincii Bié, v hlavním městě Kuitu projekt sociálně pedagogického centra a program sociálně-pedagogických aktivit. Podařilo se nám vzdělat a připravit pro terénní práci řadu angolských pedagogů a animátorů, z nichž mnozí pracují při Kabinetu sociální pedagogiky provinčního školství v Kuitu. Těžištěm jejich práce jsou aktivity a činnosti s početnými skupinami dětí, které se odehrávají především v terénu, v příměstských částech a při dalších institucích (školy, nemocnice, atd.) Práce v takovém prostředí je velmi náročná, animátorům a pedagogům se stále nedostává dostatečný počet pomůcek a materiálů pro aktivní práci s dětmi a dospívajícími.

Chtěli bychom tímto oslovit pedagogickou obec, studenty, pedagogy a další zaměstnance, pokud máte možnost, třeba i starších, ale funkčních materiálů, sportovního náčiní, atd., prosíme Vás o podporu a darování těchto pomůcek: volejbalové sítě, volejbalové míče, fotbalové míče, švihadla, hry (UNO, LIGRETO, ATD.), kostky, freesbee, fixy, různé druhy jehel a nití (na výrobu kabelek a jiných dekoračních předmětů, které animátoři vyrábí a vydělávají si takto na další materiál pro děti), jednobarevná trička všech velikostí, balení korálků, komponenty na výrobu jednoduchých náušnic, nylonové nitě, pastelky, omalovánky, malé hudební nástroje, pexeso a další drobné hry a aktivizační materiály.

Všechny pomůcky, náčiní, atd. lze přinést na Katedru sociální pedagogiky PdF MU, Poříčí 31, sekretariát katedry, ve dnech pátek 20. 5. 2011 od 9 do 11 hodin a od 13 do 14 hodin. V pondělí 23. 5. 2011 a v úterý 24. 5. 2011 od 9 do 16 hodin. Pokud by nebyla přítomná paní sekretářka, předměty převezmou členové katedry sociální pedagogiky. Vše co s Vaší laskavostí a přispěním obdržíme, bude do konce týdne předáno do odbavovacího kontejneru a převezeno do Angoly, do Kuita, kde se vše předá našemu realizačnímu týmu, který v současné době v Kuitu působí.

Děkujeme Vám

za realizátorský tým, Lenka Gulová